TOP NẠP THẺ

 • 1 Phat Truong
 • 2 Nguyễn Đức
 • 3 Nguyễn Minh Thiện
 • 4 Huynh Hieu
 • 5 Asuna Luxana
 • 6 Bùi Quang Huy
 • 7 Dương Cương Thông Đoàn
a
Liên hệ Nạp thẻ Xem Uy Tín Hướng Dẫn

#14714

Mã #14714

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 54

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

MURAD SIÊU VIỆT, Nguyệt Mi Ly , ngộ không siêu việt , airi kimonoo , nar siêu việt 4 + yorrn nguyệt tộc

#14692

Mã #14692

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
200,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 26

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có nar - lữ bố - zuka

#14673

Mã #14673

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000đ
4,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 120
 • Tướng: 66

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Gần FULL skin + ngọc cực chuẩn

#14607

Mã #14607

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
5,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 56

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

siêu việt 4 + bboy công nghệ //// nick giảm giá trong 1 giờ sẽ trở về giá cũ

#14478

Mã #14478

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 90
400,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 57

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

nar bboy

#14395

Mã #14395

 • Rank:Thách Đấu
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 73
 • Bảng Ngọc: 90
700,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Thách Đấu
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 67

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

raz quyền thái + nar bboy

#14191

Mã #14191

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 0
50,000đ
200,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 17

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có triệu vân đồ long

#14167

Mã #14167

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
800,000đ
5,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 68

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

mèo siêu quậy + gấu nhồi bông + boy công nghệ + triệu vân đồ long

#14021

Mã #14021

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 56
40,000đ
70,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 15

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có lữ bố

#13991

Mã #13991

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 37

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

nar siêu việt 3 + ngọc rất ngon + nar bboy

#2070

Mã #2070

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 47

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Violet phó học tập , violet mèo siêu quậy , violet bãi biển + nakroth bậc 4

#2064

Mã #2064

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
6,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 26

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

nakroth siêu việt bậc 4 , nakroth bboy công nghệ + murad MTP + tulen thiên hà

#2062

Mã #2062

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
250,000đ
700,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 34

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có murad siêu việt + airi kimono + raz muay thái + violet phi công trẻ

#2040

Mã #2040

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
250,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 37

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

murad siêu việt + nakroth siêu việt + tulen thiên hà + ngộ không siêu việt + raz muay thái

#2030

Mã #2030

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 50

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Rank kim cương + Liliana nguyệt mỵ + raz muay thái + ngộ không hỏa nhãn kim tinh , siêu việt + murad siêu việt + airi kimono + triệu vân đồ long

#2029

Mã #2029

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
550,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 55

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Nakroth SV 5, nhiều TP Đá quý, skin đẹp, dư 1 Đá quý + murad siêu việt + yorn nguyệt tộc + violet phi công trẻ + airi kimono + liliana nguyệt mỵ + raz muay thái