TOP NẠP THẺ

 • 1 Phat Truong
 • 2 Nguyễn Đức
 • 3 Nguyễn Minh Thiện
 • 4 Huynh Hieu
 • 5 Asuna Luxana
 • 6 Bùi Quang Huy
 • 7 Dương Cương Thông Đoàn
a
Liên hệ Nạp thẻ Xem Uy Tín Hướng Dẫn

#2030

Mã #2030

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 50

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Rank kim cương + Liliana nguyệt mỵ + raz muay thái + ngộ không hỏa nhãn kim tinh , siêu việt + murad siêu việt + airi kimono + triệu vân đồ long

#2026

Mã #2026

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
400,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 29

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có murad siêu việt + kèm 1 viên đá quý

#2024

Mã #2024

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
300,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 19

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Nakroth bboy công nghệ + valhein đại công tước

#2010

Mã #2010

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 48

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có rouke + nakroth bboy công nghệ

#2001

Mã #2001

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
700,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 43

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

dư 1 viên đá úy + murad siêu việt + rank cao thủ mùa 8 + full bảng ngọc

#1990

Mã #1990

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 49

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

#1958

Mã #1958

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
250,000đ
800,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 45

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

1 viên đá quý + murad siêu việt + có sẵn 2 thẻ đổi tên

#1956

Mã #1956

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 90
700,000đ
1,200,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 61

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

nakarot bậc 2+bboy công nghệ , ...airi kimono. tulen v.v và nhiều trang phục và tướng hot pit khác ✨ Nick trắng thông tin

#1929

Mã #1929

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 71
250,000đ
500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 40

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có violet mèo siêu quậy + airi kimono + vanhein vũ khí tối thượng + nakroth siêu việt bậc 4 nakroth bboy công nghệ

#1925

Mã #1925

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
150,000đ
7,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 24

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có murad siêu việt + lữ bố đặc nhiệm swat

#1909

Mã #1909

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 48

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

1 viên đá qúy Murad Siêu việt, Nata quà quỷ quái, Gidul tiệc bãi biển 4 bảng chuẩn đẹp Ad, Ap, Đấu sĩ, Sát thủ Nick trắng thông tin

#1896

Mã #1896

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
700,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 30

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Full ngọc + có liliana nguyệt mị ✨ Nick trắng thông tin

#1885

Mã #1885

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
300,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 18

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Có bboy nhé vs raz băng quyền Trắng Thông tin

#1878

Mã #1878

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
600,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 60

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

60 Tướng + Nhiều Skin + Acc Ngon + +Nakroth bậc IV +triệu vân dũng sĩ đồ long + ahi kiemono+Yorn nguyệt tộc+ Lữ bố tiệc bãi biển+Raz chiến thần muay thái + murad siêu việt 60 tướng 83 skin

#1832

Mã #1832

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 74

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

hỗ trợ 6 thẻ đổi tên . nakroth siêu việt bậc 4 Triệu Vân dũng sĩ đồ long,, murad MTP , và nhiều trang phục cực hót khác ...airi kimono. tulen v.v và nhiều trang phục và tướng hot pit khác

#1828

Mã #1828

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 74

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

ncik full tướng + có murad siêu việt + nakroth siêu việt bậc 5 + violet phi công trẻ + triêu vân dũng sĩ đồ long