TOP NẠP THẺ

 • 1 Phat Truong
 • 2 Nguyễn Đức
 • 3 Nguyễn Minh Thiện
 • 4 Huynh Hieu
 • 5 Asuna Luxana
 • 6 Bùi Quang Huy
 • 7 Dương Cương Thông Đoàn
a
Liên hệ Nạp thẻ Xem Uy Tín Hướng Dẫn

#1754

Mã #1754

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 63

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

ngộ không hỏa nhãn kim tinh + nakroth bboy công nghệ + violet pháo hoa + vanhein vũ khí tối thượng + yorn nguyệt tộc

#1741

Mã #1741

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 90
800,000đ
1,800,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 58

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Raz muay thái , liliana nguyệt mị ly, Yorn nguyệt tộc, Lữ bố tiệc bãi biển, Ngộ không siêu việt, nakroth siêu việt bâc 4...

#1731

Mã #1731

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 81
 • Bảng Ngọc: 90
650,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 81
 • Tướng: 63

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Violet mèo siêu quậy + tiệc bể bơi + yorn nguyệt tộc + tulen thiên hà + raz băng quyền quán quân + murad siêu việt + airi kimono

#1702

Mã #1702

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 50

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có 1 viên đá quý + nakroth bậc 4 + violet phi công trẻ + violet phó học tập + airi kimono

#1682

Mã #1682

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 42

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

violet pháo hoa + full bảng ngọc 90 + slim thỏ ngọc + zepphys hiệp sĩ bí ngô

#1375

Mã #1375

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 52

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Cấp 20 murad iêu việt, Lữ bố tiệc, nakroth bboy công nghệ, triệu vâng dũng sĩ đồ long , rã chiến thần muay thái, nakroth siêu việt bậc 4

#1113

Mã #1113

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 50

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

violet phó học tập + dư 2 viên đá quý + richter

#1111

Mã #1111

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 56
50,000đ
100,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 15

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

#1066

Mã #1066

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
200,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 24

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

có the flash

#932

Mã #932

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 51

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

#652

Mã #652

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 71

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Vanheo thần sầu , bboy công nghệ Nakroth bậc 5 , raz quyền băng ,liliana hồ quý phi .lữ bố tiệc bãi biển và rất rất nhiều trang phục cực ngon khác ...Hỗ trợ thẻ đổi tên 71 tướng 100 skin

#572

Mã #572

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 116
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 116
 • Tướng: 74

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Liliana nguyệt mị ly,Yorn nguyệt tộc, Violet tiệc bãi biển+mèo siêu quậy, nakroth siêu việt bâc 3...zuka gấu nhồi bông,tulen tân thần thiên hà,lữ bố tiệc bãi biển

#527

Mã #527

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 71

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

violet Tiệc bãi biển ...airi kymono. valhein vũ khí tối thượng , . tulen v.v và nhiều skin và tướng hot pit khác

#524

Mã #524

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 140

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Acc Ngon + Nakroth bậc V +Yorn Nguyệt tộc+Ngộ Không +Raz chiến thần muay thái+Violet tiệc bãi biển+điêu thuyền tiệc bãi biển và rất nhiều trang phục NGON khác

#361

Mã #361

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 70

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick:

Triệu vân đồ long + ngộ không hỏa nhãn kim tinh + joker vua hề + tulen thiên hà + raz băng quyền quán quân

#188

Mã #188

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 56
50,000đ
100,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 15

XEM CHI TIẾT

Mô tả nick: